دانلود صدای باد و باران

دانلود صدای باد و باران مجموعه ای کامل از افکت...

صدای مزرعه پرورش دام

صدای مزرعه پرورش دام مجموعه ای در قالب 62 افکت...

افکت صوتی محیطی مناطق جنگلی

افکت صوتی محیطی مناطق جنگلی سری آخر و سوم مجموعه...

دانلود صدای چکه کردن قطره آب

دانلود صدای چکه کردن قطره آب مجموعه ای کامل از...

دانلود صدای شیر

دانلود صدای شیر مجموعه ای در قالب 40 افکت صوتی...

صدای شکستن لایه های یخی

صدای شکستن لایه های یخی مجموعه ای در قالب اکشن...

دانلود صدای ملخ

دانلود صدای ملخ مجموعه ای در قالب 30 افکت صوتی...

دانلود صدای محیطی پرندگان در صبح

دانلود صدای محیطی پرندگان در صبح مجموعه ای منتخب در...