صدای انفجار جعبه امتیاز و TNT

صدای انفجار جعبه امتیاز و TNT مجموعه ای در قالب...

صدای اسلحه نوری و پلاسمایی

صدای اسلحه نوری و پلاسمایی سری سوم از مجموعه افکت...

صدای موشک و راکت

صدای موشک و راکت در قالب 69 افکت صوتی متنوع...

صدای انفجار بمب و دینامیت

صدای انفجار بمب و دینامیت مجموعه ای در قالب 20...

افکت صوتی دینامیت و ترقه

افکت صوتی دینامیت و ترقه مجموعه ای با کیفیت بالا...

افکت صوتی اسلحه فانتزی و رباتیک

افکت صوتی اسلحه فانتزی و رباتیک شامل 148 جلوه صوتی...

افکت صوتی شلیک با اسلحه

افکت صوتی شلیک با اسلحه شامل 117 افکت صوتی متنوع...

صدای باز و بسته کردن درب زرهی

صدای باز و بسته کردن درب زرهی مجموعه ای در...