جلوه صوتی ارتقا و قدرت گرفتن

جلوه صوتی ارتقا و قدرت گرفتن مجموعه ای از جلوه...

صدای در و چفت و بست

صدای در و چفت و بست مجموعه ای دیگر از...

افکت صوتی خطا و رد شدن کلیک کردن

افکت صوتی خطا و رد شدن کلیک کردن مجموعه ای...

افکت صوتی پایان بازی game over

افکت صوتی پایان بازی game over مجموعه ای کوتاه در...

صدای برداشتن اشیا و امتیازگیری

صدای برداشتن اشیا و امتیازگیری ویژه طراحی بازی و موشن...

صدای پریدن و جهیدن کارتونی

صدای پریدن و جهیدن کارتونی مجموعه ای در قالب 41...

صدای انفجار جعبه امتیاز و TNT

صدای انفجار جعبه امتیاز و TNT مجموعه ای در قالب...

افکت صوتی پاشیدن خون و خونریزی

افکت صوتی پاشیدن خون و خونریزی مجموعه ای کامل در...