افکت صوتی پاشیدن خون و خونریزی

افکت صوتی پاشیدن خون و خونریزی مجموعه ای کامل در...

جلوه های صوتی سینمایی cinemafx

جلوه های صوتی سینمایی cinemafx شامل مجموعه ای کامل از...

صدای ضربه زدن

صدای ضربه زدن مجموعه ای در قالب 60 افکت و...

افکت صدای ضربه

افکت صدای ضربه با وسایل و اشیای مختلف چوبی و...

جلوه های صوتی اسلوموشن

جلوه های صوتی اسلوموشن در قالب 13 افکت صوتی متنوع...

دانلود افکت صوتی کلت

اگر در حال تدوین و صدا گذاری برنامه ای هستید...

افکت های صوتی گروه ضربت S.W.A.T

افکت های صوتی گروه ضربت S.W.A.T - در قالب 204...

افکت صدای اسلحه شات گان Benelli M4

افکت صدای اسلحه شات گان Benelli M4 در قالب 28...