صدای فانتزی هیبنوتیزم و توهم

صدای فانتزی هیبنوتیزم و توهم مجموعه ای در قالب 99...

جلوه صوتی ارتقا و قدرت گرفتن

جلوه صوتی ارتقا و قدرت گرفتن مجموعه ای از جلوه...

صدای برداشتن اشیا و امتیازگیری

صدای برداشتن اشیا و امتیازگیری ویژه طراحی بازی و موشن...

صدای پریدن و جهیدن کارتونی

صدای پریدن و جهیدن کارتونی مجموعه ای در قالب 41...

افکت صوتی کارتونی و فانتزی

افکت صوتی کارتونی و فانتزی مجموعه ای در قالب 82...

افکت صوتی کلیک کردن کارتونی 8 بیت

افکت صوتی کلیک کردن کارتونی 8 بیت مجموعه ای در...

صدای مشعل آتش دستی

صدای مشعل آتش دستی مجموعه ای در قالب 20 افکت...

صدای ارواح و جن

صدای ارواح و جن مجموعه ای از جلوه های سینمایی...