SOUND BOX Spaceship

در قالب ۳۵۰ افکت صوتی از اکشن های سفینه فضایی و بهپاد ها با کیفیت WAV 24Bit