افکت و جلوه صوتی

افکت و جلوه صوتی شامل مجموعه های منتخب مرتبط برای تدوین و طراحی انواع برنامه های سینمایی، رادیویی، انیمیشن، طراحی بازی در زمینه های مختلف می باشد که می توانید بر اساس سلیقه و نیاز خود بصورت آنی دانلود و استفاده کنید.

افکت های این مجموعه شامل صدای انواع ماشین سیک و سنگین، تجهیزات جنگی، صدای شهر، صدای باد و باران، صدای اکشن انسانی، جلوه های صوتی سینمایی، افکت های رادیویی و تلویزیونی ، صدای طبیعت، صدای حیوانات و غیره می باشد.